Nawigacja

Aktualności

Zapisy na seminaria dla nauczycieli „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” - Kraków, Tarnów, Oświęcim

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w seminarium pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”, które zostało zorganizowane i przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z  Ministerstwem Edukacji  Narodowej, w celu wspierania procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli historii i przedmiotów humanistycznych.

Pierwszy cykl certyfikowanych szkoleń nosi tytuł „Między dwoma totalitaryzmami” i odbędzie się w bieżącym roku szkolnym.

Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej pięciu spotkaniach oraz przeprowadzą po każdych zajęciach co najmniej trzy zajęcia w szkole (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, itp.) otrzymają w czerwcu 2017 roku, po zakończeniu kursu certyfikat, wystawiony przez Instytut  Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

Szkolenia dla nauczycieli z województwa małopolskiego organizowane są wg następującego harmonogramu:

  1. Kraków i okolice – siedziba MCDN ODN  w Krakowie, ul. Lubelska 23, godz.15.30.
  2. Tarnów i okolice siedziba MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, godz. 15.00.
  3. Oświęcim i okolice – siedziba MCDN ODN w Oświęcimiu, ul. Bema 4, godz. 15.00.

Temat zajęć – wykłady, warsztaty

Kraków

Tarnów

Oświęcim

Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego.

8.11.2016r.

wtorek

20.10.2016r.  czwartek

23.11.2016 r.

środa

Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939-czerwiec 1941)

7.12.2016 r.

środa

30.11.2016r. 

środa

15.12.2016 r.

czwartek

Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej.

12.01.2017 r.

czwartek

11.01.2017r. 

środa

15.02.2017 r.

środa

Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej.

2.03.2017 r.

czwartek

8.03.2017r.  

środa

28.03.2017 r.

wtorek

Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944-1948.

6.04.2017 r.

czwartek

5.04.2017r.  

środa

26.04.2017 r.

środa

 

 

Operacja polska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 roku.

10.05.2017 r.

środa

17.05.2017r. 

środa

6.06.2017 r.

wtorek

 

Zgłoszenia i informacje:

Kraków: Dariusz Gorajczyk, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl

Tarnów: Józef Parys, Tarnowska Inicjatywa Oświatowa educaTIO,  jozefparys@gmail.com

Oświęcim: Teresa Szakiel, t.szakiel@oswiecim.mcdn.edu.pl

W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, nazwę, adres szkoły i nr telefonu kontaktowego.

 

do góry