Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Biuro Edukacji Publicznej

Data publikacji: 2006-12-05 10:00:00 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:
Biuro Edukacji Publicznej to – obok Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (pion śledczy), Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (pion archiwalny) oraz Biura Lustracyjnego – jeden z czterech podstawowych filarów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN). Dyrektorem Biura Edukacji Publicznej (IPN) jest dr Andrzej Zawistowski.

Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, z siedzibą w Warszawie, działa w skali ogólnopolskiej, koordynując pracę jedenastu Oddziałowych Biur Edukacji Publicznej (OBEP) działających w ramach Oddziałów IPN w następujących miastach: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

Biuro Edukacji Publicznej prowadzi swą działalność równolegle na trzech obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Działalność naukowa polega na podejmowaniu projektów badawczych, inicjowaniu sesji, konferencji, seminariów, a także wspieraniu poszczególnych inicjatyw i środowisk, zwłaszcza kombatanckich, w upamiętnianiu najnowszej historii Polski. Działalność edukacyjna ma na celu wspieranie kształcenia historycznego Polaków oraz upowszechnianie w różnych formach wiedzy o najnowszej historii Polski. Działalność edytorska i wydawnicza, w tym bieżąca obecność w sieci Internet, ma za zadanie możliwie szerokie propagowanie zagadnień podejmowanych przez działy badawczy i edukacyjny.